Naturalne bogactwa Polski
Test końcowy
00:00
Witaj na teście końcowym.

Po kliknięciu przycisku Rozpocznij test poniżej zostanie wygenerowana losowo pula 30 z kilkudziesięciu dostępnych pytań z każdego działu wraz z pytaniami ogólnymi dotyczącymi całości. Kolejność pytań oraz ich odpowiedzi jest w pełni losowa, zatem każde podejście spowoduje wylosowanie nowego zestawu pytań.
Próbuj więc rozwiązywać test kilkukrotnie.

Pytania dzielą się na dwie grupy i są inaczej punktowane:
  • Jednokrotnego wyboru - 1 punkt - wymagana jest TYLKO jedna odpowiedź
  • Wielokrotnego wyboru - 2 punkty - jeden punkt przyznawany jest za wskazanie połowy i ponad połowy dobrych odpowiedzi
Powyżej, na pasku nawigacji znajduje się licznik czasu, wskazujący teraz 00:00. Po kliknięciu przycisku rozpoczęcia zacznie odliczać czas, który zajmie Ci na rozwiązanie testu. Ilość zdobytych punktów i czas zostanie wyświetlony po zakończeniu testu.

Powodzenia!