Naturalne bogactwa Polski
Wybór nauki
Wybór działu testu
Wybierz dowolny dział testu poniżej lub natychmiast rozpocznij rozwiązywanie testu
od pierwszego działu - surowce energetyczne.
Szybkie rozpoczęcie
Surowce energetyczne
Surowce metaliczne
Surowce chemiczne
Surowce skalne
Wody i solanki
Test końcowy